Dagopvang 0 - 4 jarigen

Reguliere dagdelen

De tarieven zijn bruto tarieven. De netto tarief is afhankelijk van de teruggave van de belasting (zie ook kinderopvangtoeslag)

52 weken per jaar. Minimaal 2 dagdelen per week Flexibele opvang en opvang om de week, 26 weken per jaar. Minimaal 2 dagdelen per week (voor de eerste v/d maand, een maand vooraf aan de planning doorgeven)
Reguliere Dagdelen Uurtarief  Maandtarief Uren dagdeel maand Reguliere dagdelen Uurtarief  Maandtarief Uren dagdeel maand
07.00 - 18.30 € 8,42 *  €    419,60 49,83 07.00 - 18.30 € 9,00 *  €     224,25 24,92
07.00 - 12.45 € 8,42 *  €    209,80 24,92 07.00 - 12.45 € 9,00 *  €     112,13 12,46
12.45 - 18.30 € 8,42 *  €    209,80 24,92 12.45 - 18.30 € 9,00 *  €     112,13 12,46

Aanvullende dagdelen (alleen in combinatie met reguliere dagdelen)

52 weken per jaar. Minimaal 2 dagdelen per week Flexibele opvang en opvang om de week, 26 weken per jaar. Minimaal 2 dagdelen per week (voor de eerste v/d maand, een maand vooraf aan de planning doorgeven)
Uren aanvullend op bovenstaand Uurtarief  Maandtarief  Uren dagdeel maand Uren aanvullend op bovenstaand Uurtarief  Maandtarief  Uren dagdeel maand
06.30 - 07.00 € 9,26 *  €      20,06 2,17 06.30 - 07.00 € 9,26*  €      10,03 1,06
18.30 - 19.00 € 9,26 *  €      20,06 2,17 18.30 - 19.00 € 9,26*  €      10,03 1,06
09.45 - 12.45 € 9,26 *  €    120,38 13,00 09.45 - 12.45 € 9,26*  €      60,19 6,50
12.45 - 15.45 € 9,26 *  €    120,38 13,00 12.45 - 15.45 € 9,26*  €      60,19 6,50

 

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jarigen

40 weken per jaar. Minimaal 1 dagdeel per week Flexibele opvang en opvang om de week, 20 weken per jaar. Minimaal 2 dagdelen per week (voor de eerste v/d maand, een maand vooraf aan de planning doorgeven)
Dagdelen Uurtarief  Maandtarief  Uren dagdeel maand Dagdelen Uurtarief  Maandtarief  Uren dagdeel maand
07.00 - 09.00 (voorschool) € 8,28 *  €      55,20 6,67 07.00 - 09.00 (voorschool) € 8,86 *  €      29,53 3,33
13.45 - 18.30 (naschool 1) € 8,28 *  €     131,10 15,83 13.45 - 18.30 (naschool 1) € 8,86 *  €      70,14 7,92
14.00 - 18.30 (naschool 6) € 8,28 *  €     124,20 15,00   14.00 - 18.30 (naschool 6) € 8,86 *  €      66,45 7,50
14.15 - 18.30 (naschool 2) € 8,28 *  €     117,30 14,17 14.15 - 18.30 (naschool 2) € 8,86 *  €      62,76 7,08
14.30 - 18.30 (naschool 3) € 8,28 *  €     110,40 13,33 14.30 - 18.30 (naschool 3) € 8,86 *  €      59,07 6,67
15.00 - 18.30 (naschool 4) € 8,28 *  €      96,60 11,67 15.00 - 18.30 (naschool 4) € 8,86 *  €      51,68 5,83
12.00 - 18.30 (naschool 5) € 8,28 *  €     179,40 21,67 12.00 - 18.30 (naschool 5) € 8,86 *  €      95,98 10,83
07.00 - 18.30 hele dag € 8,28 *  €     317,40 38,33 07.00 - 18.30 hele dag € 8,86 *  €    169,82 19,17Aanvullende dagdelen(alleen in combinatie met reguliere dagdelen)

40 weken per jaar. Minimaal 1 dagdeel per week Opvang om de week. 20 weken per jaar. Minimaal 2 dagdelen per week
Uren aanvullend op bovenstaand Uurtarief  Maandtarief  Uren dagdeel maand Uren aanvullend op bovenstaand Uurtarief  Maandtarief  Uren dagdeel maand
06.30 - 07.00 (aanvullend) € 9,11 *  €      15,18 1,67 06.30 - 07.00 (aanvullend) € 9,11 *  €        7,59 0,83
18.30 - 19.00 (aanvullend) € 9,11 *  €      15,18 1,67 18.30 - 19.00 (aanvullend) € 9,11*  €        7,59 0,83

 

Vakantieopvang 4 - 13 jarigen

12 weken per jaar. Minimale afname 7 dagen per kalenderjaar ** (zie voorwaarden)
Dagdelen Uurtarief  Maandtarief  Uren dagdeel maand
07.00 - 18.30 € 8,28*  €      55,55 6,71

 
Incidentele opvang

***(zie voorwaarden)
Dagdelen Uurtarief  Maandtarief  Uren dagdeel maand
Minimale blok van 3 uur  € 10,10*

Bovenstaande tarieven zijn inclusief fruit, drinken, lunch ‘tussendoortjes’ en vervoer tussen school en BSO-locatie

(Tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021 tot 1 januari 2022, wijzigingen in prijs en afrondingsverschillen voorbehouden, hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend))

 

Voorwaarden

Opvang om de week / Flexibele opvang, voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang
Heeft u onregelmatig werk en heeft u wisselende dagdelen nodig?
Wij hanteren hiervoor een flex -tarief; een uurtarief van € 9,00* dagopvang en/of € 8,86* in de 20 schoolweken buitenschoolse opvang.

Voorwaarden hieraan is:

- U dient dan wel per week 2 dagdelen af te nemen
- De dagen moeten een maand van te voren, voor de 1ste van de maand, bekend zijn bij de afdeling planning. Dus bijvoorbeeld vóór 1 januari voor februari.
- Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan rekenen we € 10,10 per uur

Is uw kind een dag niet geweest
Worden er dagdelen niet gebruikt, bijvoorbeeld omdat uw kind ziek is geweest of vanwege een feestdag, dan mag dit dagdeel geruild worden mits de afzegging op zijn minst 1 dag van tevoren bekend is bij Miniversum.
Ruildagen zijn één jaar geldig. Hierbij houden we er wel rekening mee dat het “kind - leidster - ratio” op de groep gehandhaafd blijft en hopen dan ook op jullie begrip dat als de groep de ruildag niet toelaat we uitwijken naar een andere datum waarop het voor beide partijen wel goed uitkomt.

(Tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021 tot 1 januari 2022, wijzigingen in prijs en afrondingsverschillen voorbehouden, hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend)

* Tarieven
De bovenstaande tarieven zeggen niets over de netto kosten van de kinderopvang. De netto kosten zijn afhankelijk van uw gezinsinkomen, dit kan enkele euro’s per uur verschillen. Bereken uw netto persoonlijke kosten via https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.

** Voorwaarden Vakantieopvang Buitenschoolse opvang
Voor de schoolvakantie biedt Miniversum vakantieopvang aan. Heeft u deze nodig dan kunt u een vakantiecontract afsluiten.
Op basis van uw behoefte kunt u bepalen hoeveel dagen u per jaar nodig zal hebben, met een minimum van 7 dagen per kalenderjaar ( 1 januari t/m 31 december) De vakantieopvang wordt dan in 12 gelijke maandtermijnen aan u gefactureerd. Als u aan het einde van het kalenderjaar minder heeft afgenomen, dan komen deze te vervallen. Komt u dagen tekort, dan kunnen eventueel extra dagen als ‘extra opvang’ worden ingekocht.
Het is van belang, dat wij uiterlijk vier weken vóór aanvang van de vakantie weten wanneer wij uw kinderen mogen verwachten. Hiervoor krijgt u tijdig van ons een vakantieaanvraagformulier toegezonden. Zodat wij op tijd de personeelsrooster kunnen maken voor de betreffende vakantieperiode.
De opgegeven vakantiedagen worden van het tegoed afgeschreven, ook als uw kind op de betreffende dag niet komt. Wanneer u binnen vier weken voor de vakantie een vakantiedag wilt wijzigen, of een extra dag aanvraagt, zal er gekeken worden naar de mogelijkheden op de groepen. Dit wordt gedaan aan de hand van de normen van de GGD.

*** Voorwaarden incidentele opvang
Hebt u onverwachts direct opvang nodig? Dan zullen wij ons uiterste best doen om volgens de normen van de GGD een opvangplaatsje te realiseren voor uw kind. Hiervoor berekenen wij het tarief van
€ 10,10 per uur.